Известувања

Трендот на намалување на топлинските загуби продолжува

30 март 2021

Топлинската енергија се презема од производните капацитети и истата преку системот за дистрибуција се испорачува до мерните места на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа. Целокупната топлинската енергијата на влез...

Прочитај повеќе

Известување за пријавувањето на рекламации

18 февруари 2021

Потрошувачите кои ќе наидат на проблем со пријавување на рекламации во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонскиот број 02/3076-200 (неможност да се одбере опција од говорниот автомат), своите...

Прочитај повеќе

Огласи за вработување

Во моментов нема активни огласи