Грејна сезона 2020/2021

Трендот на намалување на топлинските загуби продолжува

30 март, 2021

Топлинската енергија се презема од производните капацитети и истата преку системот за дистрибуција се испорачува до мерните места на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа. Целокупната топлинската енергијата на влез во дистрибутивниот сист...

Прочитај повеќе

Дефект на мрежа во Карпош 1

17 март, 2021

Поради дефект на дистрибутивната мрежа во населба Карпош 1, без греење ќе бидат објектите на:

  • улица Бранислав Нушиќ број 2 и 6
  • улица Иван Аговски број 3 и 7
Санацијата на дефектот е во тек. Прекинот на испорак...

Прочитај повеќе

Известување за пријавувањето на рекламации

18 февруари, 2021

Потрошувачите кои ќе наидат на проблем со пријавување на рекламации во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонскиот број 02/3076-200 (неможност да се одбере опција од говорниот автомат), своите рекламации и барања можат да ги поднесат и на телефо...

Прочитај повеќе

Продолжуваат инвестициите во проширување на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија

2 февруари, 2021

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во рамките на својата инвестициска програма за 2020/2021 година спроведува низа активности за проширување, модернизација и ревитализација на дистрибутивната мрежа во Скопје. Реализацијата на овие ...

Прочитај повеќе

Дефект на мрежа на вод кон Кале

10 јануари, 2021

Поради голем дефект на дистрибутивната мрежа на водот кон Кале, без греење ќе бидат објектите на ЕВН и Музеј на современа уметност. Дефектот ќе биде саниран во најкраток можен рок....

Прочитај повеќе

Дефект на дистрибутивната топловодна мрежа во населбата Водно

4 јануари, 2021

Заради дефект на дистрибутивната топловодна мрежа на улица П.Зографски во населбата Водно, прекин на испорака на топлинска енергија имаат потрошувачите на улицата Партение Зографски број 83, 83а, 83б, 89, 91. Екипите на Дистрибуција на топлина Бал...

Прочитај повеќе

Саниран е дефектот на дистрибутивната топловодна мрежа и нормализирана е испораката на енергија во населбата Водно

3 јануари, 2021

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи во најкраток можен рок ја завршија санацијата на дистрибутивната топловодна мрежа на улица Загребска. По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за пот...

Прочитај повеќе

Дефект на дистрибутивната мрежа во населбата Водно

Поради дефект на дистрибутивната мрежа на улица Загребска без греење ќе останат објектите на следните улици:

  • дел од потрошувачите на улица Загребска
  • поголем дел од потрошувачите на улица Периша Савељиќ
  • поголем дел...

    Прочитај повеќе

Саниран е оштетениот топловод и нормализирана е испораката на топлинска енергија за потрошувачите во населбата Кисела Вода

8 декември, 2020

Екипите на БЕГ во најкраток можен рок ја завршија санацијата на топловодот кој беше  оштетен од страна изведувачот на градежни активности за новопроектираната улица ”Есенинова”. Од 16:30 часот нормализирана е испораката на топлинска енергија за потро...

Прочитај повеќе

Оштетена топловодна мрежа од изведувач на градежни активности на улица “Есенинова”

Изведувач на градежни активности оштети топловодна мрежа поради што има прекин на испорака на топлинска енергија за потрошувачите во населбата Кисела Вода   При изведба на градежни активности за новопроектираната ...

Прочитај повеќе