Решенија за согласност за приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија


Инвеститор Решение за согласност за
приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија за објект на адреса
АД ИССПДП на РСМ – СКОПЈЕ УЛ. „1613“ БР. 10, на ГП 3.9 од ДУП за ГЧ ЈИ03, РЦ АЕРОДРОМ, КП 1734/138, КО КИСЕЛА ВОДА 2
ТРИМ ДОО – ОХРИД УЛ. БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР. 23, ГП 13.2.8, КП 2950/4, ДУП за ГЧ Ј13, КО КИСЕЛА ВОДА 1