Заради инвестиции во дистрибутивната мрежа улицата Народен фронт викендов ќе има времен режим на сообраќајот08.06.2017, Скопје – Улицата Франклин Рузвелт, во близина на Министерството за Економија, викендов ќе биде под времен режим за движење со возила заради реконструкција со дислокација на магистрален топловод од дистрибутивната мрежа за топлинска енeргија на централниот топловоден систем.

Екипите на Дистрибуција со топлина Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје работат брзо и ефективно на што поскоро завршување на инвестиционите проекти, а граѓаните се замолуваат за разбирање.

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во рамките на својата инвестициска програма за 2017 година спроведува низа активности за модернизација и ревитализација на дистрибутивната мрежа во Скопје. Преку инвестициите се зголемува квалитетот на услугата, а се зголемува и нејзиниот капацитетот во насока на пресретнување на потребите на новите корисници. Истовремено преку овие инвестиции се зголемува енергетската ефикаснсост на дистрибутивниот систем за топлинска енергија, што е значајно и за подобрување на квалитетот на животната средина.